YANGIN KAPISI VE KURULUMU

Yangınlar istenmeyen nedenlerden kaynaklı olarak ortaya çıkan, can ve mülk kayıplarına yol açan facialardan biridir. Yangın riskinin ve neticelerinin ne kadar makûs olduğu, uzun seneler içerisinde alana gelen yangınların yol açtığı can ve mülk kayıplarından ve psikolojik tesirlerinden görülmüştür. Bu sebeple seneler süresince yangını önlemek, yangın çıktığında en az zararla atlatabilmek için muhtelif projeler geliştirilmiş ve planlanmıştır. Günümüzde yangın mevzusunda deneyim kazanılmış ve yangın kapıları ile binaların projelendirilmesi mevzularında çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar neticeyi yangına dayanıklı, sızdırmaz yangın kapısı ve monte edildiği dayanıklı duvarlar geliştirilmiştir. Binalar projelendirilme evresinde yangın tesisatı, yangın tahliye projesi projeleri çizilmekte ve yangın kapıları bu projelere işlenmektedir.

Kurulum temelleri

Yangın kapısı, ısıya uzun zaman dayanıklı olmak zorundadır. Bu dayanım hesabı kurulumu yapılacağı duvara göre yapılır. Monte edileceği duvar üretiminde kullanılan yangına dayanıklı malzemelerin duvara sağlayacağı dayanım müddetleri, yangın kapısı hesaplarını doğrudan ilgilendirmektedir. Başka bir deyişle kapının yerleştirileceği duvarın yangın dayanım sınıfı kapının da yangın dayanım sınıfı tanımlamaktadır. Yangın kapısı, monte edileceği duvarın ¾ zamanınca yangına dayanıklılık gösterecektir. Bu sebeple yangın kapısı tercihleri hayati ehemmiyet taşımaktadır. Dayanım süresi 45 – 60 – 75 – 90 – 120 -180 dakika olan yangın kapısı için yapımları bina duvarının dayanım müddetine bağlıdır. Bina duvarları hesapları proje evresinde yapıldığından bu hesaplara göre yangın kapısı seçmek ve uygulatmak projenin doğru yapılmasını sağlayacaktır.

Yangın kapısı kasaları duvarlara çelik dübellerle değişmezlenmelidir. Çelik malzeme dayanım süresi ve elastikiyeti fazla olduğundan sızdırmazlık sağlayacaktır. Kapılar ise kasalarına çelik menteşeler ile yerleştirilmeli ve değişmezlenmelidir. Menteşelerde yer alan taşıma eklemleri; eskimeyi en aza indirmek, ve yumuşak hareket etmesini sağlamak için lüzumludur. Contalar ise kapının sızdırmazlık testlerinden geçebilmesi için ehemmiyetlidir. Çift kanatlı kapılarda pervaz gerekeceğinden, üst üste binmiş çift pervaz kullanılmalı ve sızdırmazlık sağlanmalıdır.

https://youtu.be/JmJqbkkq7YY